SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL FOR MORE TECHNIQUES

JJ Machado Austin Brazilian Jiujitsu

JJ Machado Austin Brazilian Jiujitsu

JJ Machado Austin Brazilian Jiujitsu
Outdoor Home Workout!  with Professor's Todd and Marcus

Outdoor Home Workout! with Professor's Todd and Marcus

02:30
Play Video
Warm up With Professor Marcus - #3

Warm up With Professor Marcus - #3

02:21
Play Video
Jiujitsu Workout #2 with Professor Marcus!

Jiujitsu Workout #2 with Professor Marcus!

02:59
Play Video
Kids jiujitsu - Mounting Armbar Drills with Professor Todd White

Kids jiujitsu - Mounting Armbar Drills with Professor Todd White

03:49
Play Video